JHOconsult

JHOconsult

Blog af Rikke og Jan Have Odgaard om:

Handicap er, når man ikke selv forstår, når omverden ikke forstår, og når ingen forklarer. Hvis vi vil ligestilling, ligeværd, og ligebehandling så skal vi forstå, forstås, og have lov at give og modtage forklaring. Her skrives nærmere om: ADHD, autisme, angst, PTSD, om behandling, terapi, konsulentarbejde, støtte og hjælp.
Du må gerne gengive, videresende, uddele materiale og viden fra bloggen - blot du husker at angive kilde.Hvor dum er du?

BlogPosted by Rikke og Jan Have Odgaard 17 Aug, 2013 20:19

"Hvor klog er du?" "Jeg er klog til 120" "Nå, jeg er klog til 89". Hvor klogt er det?

Mellem dig og mig, kan jeg vist godt indrømme at jeg faktisk i indtil flere godkendte, anerkendte, og desværre kontinuerligt anvendte tests, er blevet konstateret intelligent svarende til området for mental retardering. Og i de testsituationer gjorde jeg mig endda umage.

Jeg er heldigvis fra før man lagde særlig meget vægt på intelligenstests, dengang jeg var skolebarn var det nok, at skolelæreren kunne konstatere at mine bogstaver ikke kunne nå linjerne. Det medførte at jeg tilbragte en rum tid bagest i klasselokalet med at tegne "ølkasser" under mine bogstaver. Læreren behøvede ikke teste mig, for at kunne konstatere, at min begavelse var væsentlig under middel, og at jeg ikke burde sidde forrest i klassen, så jeg evt. hindrede andre og bedre begavede elever i at lære.

Intelligens vurderet i WISC, WAIS og fx. RAVENS giver et statisk billede af intelligens, et billede der er voldsomt påvirket af personen der foretager testen, udfordringer hos personen der testes, og endvidere måles der på et meget snævert parameter af kategorier for intelligens. Du kan godt sammenligne det med fotos: er fotografen dygtig? Er du oplagt? Og bestemt ikke mindst betydende for resultatet: er kameraet af gedigen kvalitet?

Vi kender alle de fotos der er taget af vores fulde onkel, på hans gamle Kodak Instamatic med fedtet linse, den aften vi var blevet MEGET trætte i betrækket, efter at have været borddame for en brandert i 3 timer. Ingen betragter den slags fotos som et reelt billede af hvordan man ser ud. Hvorfor ikke? Det er jo et billede, det afspejler virkeligheden. Kan vi bare afskrive virkeligheden som noget vi ikke kan stole på? Vi kender godt grundene: vi ser reelt kun sådan ud, når linsen er fedtet, fotografen ryster kameraet, og vi er voldsomt trætte. Selvfølgelig kan vi afskrive de billeder, som blot øjebliksbilleder af en langt større sammenhæng: vores hele liv.

Intelligens er på samme vis: intelligens er dynamisk og foranderlig. Hele vores liv forandrer vores intelligens sig. Vores evne til at afkode og koble sammenhænge, og vores evne til at skabe egne hybrider af andet, eller nyt af intet, er i gennem hele vores liv under forandring. Nogle gange og i nogle sammenhænge er vi bare smartere, end vi er andre gange. Til nogle ting har vi langt mere tæft, end vi kan have til andre ting. Hvordan kan vi forvente med et øjebliksbillede, der udelukkende ser på et meget snævert perspektiv, at det kan afspejle en hel persons stadie og potentialer?

Intelligensbegrebet, på den vis som den testes via ovennævnte tests, er fuldstændigt absurd. Som et minimum bør intelligens teste langt flere parametre og se på udviklingspotentialer, som et grundlag bør intelligens betragtes som et dynamisk begreb, såvel i nuet, som over tid. Steen Hilling, neuropsykolog, har udviklet PAS, Pædagogisk Analyse System. Grundlaget er en dynamisk opfattelse af intelligensbegreb og dermed et fokus på at forstå personens læringspotentiale, eller rettere: at regne ud, hvordan underviser og student bedst kan samarbejde om hensigtsmæssige og optimale læringsprocesser.

Har du også oplevet at du, eller dit barn er testet, og her har fundet ud af du, eller dit barn var retarderet (som mig)? Med mindre dette fremgår af en grundig testning på niveau med PAS testningen, så lad være at acceptere det, alt for ofte er det nemlig ikke korrekt. Vi har oplevet gentagne gange i vores daglige arbejde, at børn med neurologiske diagnoser ikke formår at vise deres læringspotentiale i de traditionelle tests, og under anvendelsen af traditionelle testmetoder. Dette uagtet at testene anvendes i børnepsykiatrien overalt i landet, og såmænd også internationalt, og dette uagtet at det er evident viden, at intelligens netop er et dynamisk begreb, der derfor ikke kan testes statisk, hvis man vil have et reelt billede.

Læs mere om Steen Hilling og PAS her: http://www.munkholm.cc/

Og følg den mentalt retarderede i følgende indlæg på denne blog, eller se vores nye video her: https://www.facebook.com/JHOconsult

  • Comments(0)//bloggen.jhoconsult.dk/#post6